Welkom

Welkom

Dit is de website van de Rozenburgse Muziekvereniging Uitspanning Door Inspanning, ook wel afgekort tot UDI. De vereniging bestaat uit een leerlingenopleiding, waarin de muziekopleiding wordt verzorgd van nieuwe leden, verder een harmonie orkest met ca 50 leden en een dweilorkest, MUDband genaamd. De vereniging is in 1899 opgericht en mag zich de oudste vereniging van Rozenburg noemen. De bezetting van de vereniging wordt gevormd door muzikanten van alle leeftijden en het repertoire biedt ook voor elk wat wils.


 

UDI op pad

De vereniging gaat zich weer presenteren op het Eilandenfestival (HaFaBra). Dit jaar vindt dit plaats op 29 oktober in Hellevoetsluis, sporthal De Eendraght. UDI speelt daar om 13.00 uur. Het festival biedt muziekverenigingen de gelegenheid zich te laten horen en zien aan een deskundige jury die de orkesten en bands beoordeelt op hun prestaties. Vanuit de regio Voorne-Putten-Rozenburg nemen de meeste verenigingen deel. Voor mensen die houden van de muziek die door harmonie-orkesten wordt gespeeld, een dag lang genieten. Het is deze dag toegestaan om tussen de optredens door in- en uit te lopen, dus als u alleen UDI wilt horen, zorg dat u erbij bent. Het orkest staat onder leiding van Arjo Briggeman. De toegangsprijs bedraagt ca € 5,--


 

 

UDI op pad (2)

Nog een activiteit in de regio: het concert met KTW uit Abbenbroek. Dit zal plaatsvinden in Zuidland op 12 november, dus reserveert u dit vast in uw agenda. Plaats van handeling is sporthal De Drenkwaard in Zuidland en de toegangsprijs bedraagt € 5,--. Het muzikaal gehalte zal door het vakmanschap van beide verenigingen, hoog zijn, dus dit is een evenement dat de echte muziekliefhebber moet hebben meegemaakt.


 

 

In memoriam Jan Romers

Op 15 september ontvingen wij het trieste bericht dat ons oud-lid Jan Romers op 73 jarige leeftijd is overleden. Jan speelde al geruime tijd niet meer in ons orkest, omdat zijn gezondheid dat niet meer toeliet. Hij was een sociaal mens en als hij zo af en toe de repetitie nog bezocht had hij voor iedereen toch nog aandacht en een vriendelijk woord. Samen met leeftijdgenoten wist Jan UDI in 1956 te vinden en was ook zijn vrouw Lies als een van de eerste dames onderdeel van het toenmalige Jeugdorkest. Al vele keren heb ik gehoord dat dit een mooie periode is geweest en dat dit een prachtige springplank was naar de Harmonie.  Jan had  meer in zijn mars dan muziek maken en dat  resulteerde op de ledenvergadering van 7 februari 1967 in de gang naar de bestuurstafel. In de notulen van deze vergadering is te lezen dat men zijn rake opmerkingen en humor zeer waardeerde en dat men veel van hem verwachtte. Als secretaris schreef hij notulen boeken vol in zijn prachtige handschrift. In die tijd werden de leden geïnformeerd over optredens en activiteiten door middel van door de secretaris met de hand geschreven kaarten. De vereniging groeide in die tijd met een majorette korps en een drumband en deze groei vroeg veel van het toenmalige bestuur. Hierin heeft Jan veel werk verzet. In 1986 verlaat hij het bestuur en neemt zijn plaats in de klein kopergroep weer in.  Mede dankzij zijn inzet is UDI nog steeds Rozenburgs oudste vereniging en Jan is daar altijd met veel plezier deel van geweest. Na 59 jaar lidmaatschap moest hij ons te kennen geven dat hij om gezondheidsredenen afscheid ging nemen van de vereniging. Een bericht dat we wel verwachtten, maar het is een schok wanneer iemand op deze wijze de vereniging moet verlaten, ook al was hij geruime tijd op de dinsdagavond niet meer in ons midden. Gelukkig wisten vele UDI leden na dit bericht de weg naar zijn huis te vinden en hem te bezoeken.  Zo hield hij contact met de vereniging en was hij altijd geïnteresseerd wat er speelde. Afgelopen zaterdag heeft UDI op gepaste wijze afscheid genomen. Wij wensen Lies en haar kinderen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies,

 

Arie van der Meer,


 

Afscheid van Gerrit

Donderdag 25 augustus heeft UDI samen met de familie en vele belangstellenden, afscheid genomen van Gerrit Degeling. Vrijdag 19 augustus overleed hij op 72-jarige leeftijd. Gerrit was al geruime tijd ziek, maar zijn overlijden kwam toch zeer onverwacht. In januari werd hij nog gehuldigd voor een lidmaatschap van 60 jaar.  In overleg met Gerrit's vrouw en kinderen was voor dit afscheid een kort muzikaal programma samengesteld. De stukken Golden Pass en Morgens um Sieben werden door het harmonie-orkest ten gehore gebracht. Het laatste muziekstuk was King's Glory, een mars die voor Gerrit favoriet was. Het orkest bewees gezamenlijk de laatste eer met op de achtergrond de bekende mars Alte Kameraden, die veel gespeeld werd in de tijd dat er nog veel op straat werd gemusiceerd. Voorzitter Arie van der Meer sprak de aanwezigen toe en schetste het beeld van Gerrit als een zeer betrokken lid en een fijne muziekvriend. UDI zal Gerrit Degeling missen en wenst zijn vrouw en kinderen en verdere familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.


 

2 juli Een gedenkwaardige dag

Op 2 juli lieten de leerlingen van de "inhouse" muziekopleiding die  UDI al jaren heeft, horen wat zij in hun "mars" hebben. In aanwezigheid van hun docenten, familie en belangstellenden sloten zij hun cursusjaar af. Ook het orkest van de vereniging kwam aan bod, want deze groep artiesten musiceerde diezelfde middag. De aanwezigen werden  getracteerd op een mini-concert met diverse bekende stukken. In het orkest hebben inmiddels ook veel "oud"leerlingen een plaats ingenomen. Deze middag nam UDI ook afscheid van dirigent Nick Caris, die de afgelopen drie- en een half jaar de muzikale leiding had. Een emotioneel afscheid van beide kanten, want Nick gaf aan zich vanaf het begin welkom te hebben gevoeld en vanuit de harmonie waren er warme blijken van waardering voor hun dirigent. Foto's op de foto pagina en facebook.