Majorettes UDI opgeheven

 

Persbericht opheffing

Vorig jaar nog vierden we als vereniging, behalve het 110 jarig bestaan, ook het 35 jarig jubileum van de majorette afdeling. Lange tijd gingen er bij elk straatoptreden van de vereniging majorettes voorop.

In 1974 was de oprichting een feit. Zesentwintig majorettes na de oprichting in de school “Kooijland”. De algehele leiding lag bij de instructeur van de drumband Gerrit Versluis. De discipline was groot. Niet aanwezig zijn op de oefenavond was er niet bij, want afmelden bij de instructeur was verplicht. De eerste miss majorette was Joke de Keizer. In de tijd van de oprichting zag de kleding er iets anders uit dan nu, zoals op de bijgaande foto is te zien. Er werden nog echte “kolbakken”gedragen, zoals deze hoofddeksels heetten.
Bij veel stapellopen, zoals de tewaterlating van de schepen bij de werf van Verolme werden genoemd, was UDI aanwezig. Verolme was het dan ook die de majorettes in de pakjes stak, en op 1 maart 1974 was het eerste moment dat de dames te zien waren bij de doop van de Shell Tanker Lepton.
In deze begin jaren marcheerden de harmonie en de drumband, voorafgegaan door de majorettes bij verschillende optredens op straat. Verder waren ze te zien bij andere gelegenheden waar UDI werd gevraagd. Zo was het tuinfeest van “de Beer” een jaarlijks terugkerend feest waar de drie onderdelen geziene gasten waren.

De afgelopen 10 jaar waren de majorette afdeling en de drumband vaak samen op pad. Terwijl de drumband de marsmuziek verzorgde, namen de majorettes het showgedeelte voor hun rekening. Beide onderdelen gingen ook samen naar activiteiten zoals de z.g. DruMa festivals, waar drumbands en majorettes in wedstrijdverband door een vakjury werden beoordeeld. Dit betekende altijd vroeg op en laat weer thuis, want voordat alle deelnemers aan de beurt waren geweest, was de dag wel ruim verstreken.

Behalve het showwerk op straat kwam ging de groep ook dans optredens uitvoeren, waarbij de z.g. baton vaak in de lucht werd gegooid en na enkele ingewikkelde danspassen op de grond, ook weer werd opgevangen. Uiteraard was hier andere kleding gewenst en werd er door vrijwilligers hard gewerkt om deze kostuums en pakjes in elkaar te zetten. Ook bij de jaarlijkse uitvoering van de vereniging, namen de majorettes een groot deel van het programma voor hun rekening. Hierin waren heel veel show elementen verwerkt en was er weinig meer te vinden van de oude majorette pasjes. Dit maakte UDI’s uitvoeringen gewild en zorgde voor veel afwisseling tijdens deze avonden.

In de afgelopen jaren bleek het steeds moeilijker te zijn om nog meisjes te vinden die mee wilden doen. Dit is een algemeen beeld bij verenigingen, nu er zoveel andere activiteiten worden aangeboden die ook leuk zijn en natuurlijk vraagt de school de nodige aandacht. Voor de oudere groepen speelt verder de bijbaan een rol. Het is niet meer zo eenvoudig om op zaterdag iedereen mee te krijgen voor een optreden.

Flyer acties en het houden van open repetities, stukjes in de krant, ze mochten niet baten. Begin 2010 werd duidelijk dat in het A peloton een aantal leden zou weggaan en dat er nog te weinig doorstroming kon zijn vanuit de jongere groep. Het aantal leden werd zo klein dat het niet langer mogelijk was nog goede optredens op te zetten. Met pijn in het hart zag het UDI bestuur geen andere mogelijkheid meer dan de majorette afdeling op te heffen. Op maandag 11 oktober zullen de oudste leden nog één keer samenkomen in Muziektheater De Ontmoeting waarna de opheffing helaas een feit zal zijn. Toch is het zeker dat veel meisjes en hun ouders plezier hebben beleefd in de tijd dat UDI een majorettekorps rijk was.