Leerlingenopleiding

De geschiedenis

Begin 1995 wordt de toenmalige muziekschool in Rozenburg gesloten door bezuinigingen. Binnen U.D.I. wordt voorgesteld om een eigen muziekopleiding op te zetten. Er wordt een contactpersoon aangesteld en er wordt gezocht naar huisvesting en de benodigde docenten. In September 1995 is de opleiding een feit. In eerste instantie is het doel toe te werken naar een A - diploma. Tevens denkt men aan een leerlingenorkest om leerlingen klaar te stomen voor de Harmonie. In december 1995 geeft het leerlingenorkest met aanvulling van instrumenten uit de Harmonie, zijn eerste concert. In 1997 is het aantal leerlingen van de leerlingenopleiding gestegen tot 19 en is er een ledenstop voor saxofoon- en fluitleerlingen. Alleen de kopergroep in de Harmonie is nog onderbezet en kan dus nog uitgebreid worden. Op 4 april 1998 doen de eerste leerlingen examen voor het A- diploma en allen met succes. In mei 1998 starten alle leerlingen met een A - diploma met lessen voor het B - diploma, dit betekent een nieuwe ontwikkeling voor de opleiding.

1999 is het jubileumjaar van de vereniging. Op Koninginnedag presenteert het leerlingenorkest zich, maar ook op het jubileumconcert is het orkest te beluisteren. Vanaf September 2000 komen er weinig nieuwe leerlingen bij. De fluitlessen worden zelfs gestopt, omdat er geen leerlingen meer voor zijn. In 2001 wordt een plan gemaakt om het gebrek aan leerlingen tegen te gaan. In 2002 worden daadwerkelijk maatregelen genomen. Inmiddels is een scholenprojectteam samengesteld om met speciaal aangeschaft lesmateriaal een project op de basisscholen tot uitvoer te brengen. Gewapend met alle instrumenten die in een Harmonie te vinden zijn, werden alle groepen 5 en 6 op de basisscholen in Rozenburg aangedaan. Op 5 oktober 2002 was er een afsluitende middag in Cultureel Centrum ‘de Nieuwe schans’. Het leerlingenorkest heeft een concert verzorgd met leuke frisse muziek en de leerlingen van de scholen konden met zelfgemaakte instrumenten actief meedoen. Na de evaluatie blijkt het een schot in de roos, de scholen zijn dolblij met dit initiatief van U.D.I. en de vereniging is blij met de nieuwe aanwas bij de opleiding. Het opleidingsjaar wordt voor het eerst gezamenlijk afgesloten met optredens van alle leerlingen voor de ouders en andere belangstellenden. Ook worden rapporten en diploma’s uitgereikt aan de leerlingen. Een ware happening voor de leerlingen en de toeschouwers.

Het heden

Het scholenproject, dat in 2002 het levenslicht zag, is in 2007 nieuw leven ingeblazen onder de naam Windkracht 6. Dit Windkracht 6-project loopt nog steeds door en voorziet duidelijk in een behoefte, niet in de laatste plaats bij het basisonderwijs zelf. Immers, muziekonderwijs maakt geen onderdeel meer uit van het normale lespakket. Gezien het succes op de basisscholen, worden thans plannen gesmeed om ook het middelbaar onderwijs bij de muziekopleiding van UDI te betrekken.

Momenteel (najaar 2013) zijn er binnen de leerlingenopleiding van UDI in totaal  leden actief, verdeelt onder diverse blaas- en slagwerkinstrumenten. Veel van deze leerlingen zijn via het Windkracht 6-project met muziek in aanraking gekomen en hebben zich vervolgens als lid van UDI aangemeld.  Door de vereniging wordt een muziekinstrument ter beschikking gesteld, dat ook mee naar huis genomen mag worden : thuis dient natuurlijk ook gerepeteerd te worden !

De leerlingen krijgen iedere week (maximaal 40 lessen per seizoen) in Muziektheater "de Ontmoeting" een half uur privé-les. Onder bezielende leiding van gediplomeerde docenten worden zij opgeleid voor erkende diploma's van de KNFM, maar plezier beleven aan het spelen van muziek blijft het uitgangspunt.

Dat UDI zich niet alleen beperkt tot opleiden van jeugd, blijkt wel uit het feit dat zich onder de leerlingen ook volwassen proberen bevinden die zich willen bekwamen in het bespelen van  een blaas- of slagwerkinstrument.

Sinds kort beschikt UDI weer over een leerlingenorkest, waar de leerlingen, onder leiding van een dirigent en gesteund door een aantal begeleiders uit de harmonie en slagwerkgroep, alvast kunnen wennen aan het samenspelen, want dat is toch wel het leukste. Bovendien helpt het de leerlingen in hun opleiding.

Tijdens het cursusjaar kunnen de leerlingen tussentijds hun vorderingen aan belangstellenden ten gehore brengen bij de zogenaamde afsluitingen (voor de kerst en voor de zomervakantie) ; de docenten zullen hierbij aanwezig zijn en hun leerlingen voorzien van een (tussen)rapport.

Hebben we je nieuwsgierig gemaakt en ben je geïnteresseerd ? Kom eens langs en/of meld je aan !

 

 

 

Leerlingenopleiding: een kweekvijver van talent

Dit is vrijdagavond 20 december weer eens gebleken. De opleiding is een krachtig instrument om mensen in staat te stellen een instrument te leren bespelen. Een prachtig gezicht die grote groep met leerlingen en docenten en de begeleiders Sylvia en Anneke. De presentaties en het optreden van het leerlingenorkest, bieden echt hoop voor de toekomst. Geweldig gedaan, leerlingen, docenten en opleidingsteam!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

Repetitie leerlingenorkest

 

Dinsdagavond voor de repetitie van de harmonie, komen de leerlingen samen om,met ondersteuning van enkele muzikanten van het grote orkest, nieuwe stukken in te studeren. De leiding ligt in handen van Nick Caris. Hoewel de sfeer ontspannen is, wordt er hard gewerkt.