Windkracht 6

De blaasmuziek in ons land mag er wezen. En waar het nodig is willen we het imago en de aantrekkingskracht verbeteren. Er zijn veel beoefenaars en verenigingen die enthousiast en prachtig muziek maken. Dat moet minimaal zo blijven. Het project WINDKRACHT 6 is gestart om daaraan te werken met als doel meer jongeren enthousiast te maken voor blaasmuziek (harmonie, fanfare, brassband en concertant slagwerk) en te zorgen dat ze dat blijven.

Betrokken organisaties
Naast de landelijke muziekorganisaties (KNFM, FKM, NFCM) zijn de Nationale Jeugd Blaasorkesten (NJBE) en de Bond van Orkestdirigenten (BvO) nauw betrokken bij dit project. Kunstfactor - Unisono staat garant voor de coördinatie en de uitvoering.

Financiering
WINDKRACHT 6 is mede mogelijk gemaakt met geld van het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten en de stichting DOEN.

UDI heeft als muziekvereniging dit project aangepakt om niet alleen het doel te bereiken zoals beschreven maar ook haar eigen vereniging te promoten. Zo zijn vanaf september 2007 UDI de basisscholen bezocht om met dit project daadwerkelijk dit doel te gaan verwezenlijken. Met instrumenten, actieve leden en de leiding van de verschillende onderdelen van de vereniging worden vier lessen verzorgd met aan het einde van de lessen een heus concert met daarin de eigen inbreng van de leerlingen van de basisscholen. Hier presenteert de gehele vereniging zich en worden de liedjes uit het project door de harmonie gespeeld en mee gezongen door de leerlingen.  Tevens komen alle instrumenten uit de harmonie en de drumband aan bod en worden de verschillende instrumenten getoond en bespeeld.

Afsluiting Windkracht 6 in De Ontmoeting

Leerlingen van de opleiding spelen samen in een opleidingsorkest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Windkracht 6 waait ook op het Penta College

Dirigent Nick en enkele collega's van de Marinierskapel verzorgden vrijdag 10 januari een programma op het Pentacollege. Er kwam zelfs een lege afvalton aan te pas. Twee groepen van 50 leerlingen hoorden bekende hits voorbijkomen. Enkele leerlingen kwamen actief meedoen op het podium. Dit programma kon mede worden uitgevoerd dankzij bijdragen van De Rabobank en Deltapoort Donaties.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Genoeg te doen weer!

UDI sloot het Windkracht 6 project in april 2015 af met De Phoenix in Muziektheater De Ontmoeting

Windkracht 6 laat een krachtig geluid horen

 

Dinsdag 4 maart was PCBS De Rank weer bij ons voor de afsluiting van Windkracht 6. Luc had een leuke act ingestudeerd met emmers en trommelstokken en dit viel goed in de smaak. De liedjes klonken weer als vanouds en iedereen had het naar zijn zin.