Privacyverklaring

Uitspanning Door Inspanning

AVG

Vanaf 25 mei 2018 wordt de nieuwe Europese verordening ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ) gehandhaafd, waar alle organisaties, stichtingen en verenigingen aan moeten voldoen. De Rozenburgse Harmonievereniging Uitspanning door Inspanning heeft een privacybeleid opgesteld die er zorg voor draagt dat de verwerking van de persoonlijke informatie die haar wordt verschaft in overeenstemming is met de verwerkingsregels van deze Europese verordening. Het privacybeleid van Rozenburgse Harmonievereniging Uitspanning door Inspanning is van toepassing op de diensten van Rozenburgse Harmonievereniging Uitspanning door Inspanning. Rozenburgse Harmonievereniging Uitspanning door Inspanning is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Contactgegevens

Rozenburgse Harmonievereniging Uitspanning door Inspanning
Maasstraat 57
3181 EH Rozenburg
secretariaat@udi-rozenburg.nl
(Kamer van Koophandel onder nummer: 40385374)

Doel Rozenburgse Harmonievereniging Uitspanning door Inspanning

Rozenburgse Harmonievereniging Uitspanning door Inspanning is een vereniging waar leden bijeenkomen om in verenigingsverband met elkaar te musiceren.

Website

De website van Rozenburgse Harmonievereniging Uitspanning door Inspanning is vrij te bezoeken zonder dat u verzocht wordt mee te delen wie u bent.  Op de website wordt geen gebruik gemaakt van cookies. Als men naar aanleiding van de website van Rozenburgse Harmonievereniging Uitspanning door Inspanning contact wil kan dat via een mailbericht naar secretariaat@udi-rozenburg.nl. De aan ons verschafte persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Leden

De leden van de vereniging geven de benodigde persoonsgegevens aan de secretaris van Rozenburgse Harmonievereniging Uitspanning door Inspanning. Deze gegevens zijn nodig om het doel van Rozenburgse Harmonievereniging Uitspanning door Inspanning ten uitvoer te kunnen brengen, om informatie te delen omtrent verenigingszaken. Deze gegevens zijn ter inzage voor de bestuursleden. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden. Als het nodig mocht zijn om deze gegevens toch te delen met derden worden de leden daarvan op de hoogte gesteld en wordt er gewerkt met een verwerkingsoverkomst.

Rechten van de websitebezoeker

Websitebezoekers hebben recht om de persoonlijke informatie die zij per mailbericht aan Rozenburgse Harmonievereniging Uitspanning door Inspanning hebben gegeven in te zien en te laten verwijderen.
Rozenburgse Harmonievereniging Uitspanning door Inspanning behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.