Donateurs

Uitspanning Door Inspanning

Algemeen / Donateur

Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek…

Hans Christian Andersen

Voor het bloeiend houden van onze vereniging is geld nodig.

Dit geld is nodig voor zaken als de aanschaf en het onderhoud van instrumenten en uniformen en bovendien voor het ontwikkelen en in stand houden van onze leerlingenopleiding.

Voor onze inkomsten zijn wij afhankelijk van subsidies, de bijdragen van onze leden, maar ook van onze donateurs.

Als donateur komt u, bij een donateursbijdrage van minimaal € 10 per persoon per jaar, in aanmerking voor een gratis toegangskaart voor onze jaarlijkse uitvoering en zorgt u ervoor dat de vereniging verder kan groeien op het gebied van kwaliteit en kwantiteit.

Aanmelden

Als u donateur wilt worden van onze vereniging, dan kunt u zich aanmelden  middels het formulier hieronder.

Bij voorbaat hartelijk dank!