Geschiedenis

Uitspanning Door Inspanning

De oprichting

Op het eiland Rozenburg werd in 1898 feest gevierd in verband met de inhuldiging van Koningin Wilhelmina. Tijdens de voorbereidingen bleek dat men in één belangrijk onderdeel niet uit eigen gelederen kon voorzien. Het eiland had geen eigen muziekkorps. Omdat alle korpsen uit de omtrek op de dag van de huldiging bezet waren, kon op Rozenburg het feest pas een week later worden gevierd. Dit leverde wel direct landelijke bekendheid op.

Kort daarna werden plannen gemaakt om te zorgen voor een eigen korps en de oprichting werd op 4 februari 1899 een feit. De naam paste in de toenmalige visie op vrije tijdsbesteding: "Uitspanning door Inspanning". De eerste jaren waren er veel strubbelingen zoals in elke nieuwe vereniging, maar gaandeweg leerde men hoe zo'n club moest worden bestuurd en waar het geld vandaan moest komen. In het door dhr Tetteroo boekje dat UDI in 1999 uitgaf ten gelegenheid van het 100-jarig bestaan wisselen de anekdotes en gegevens uit de kasboeken elkaar af.

De beginjaren

In de beginjaren van de vorige eeuw, zag de wereld er nog iets anders uit. Bankrekeningen waren nieuwerwetsigheden en pas in 1920 werd er daadwerkelijk een rekening geopend. Men ging zuinig met de centen om. Er werden veelal tweedehands instrumenten gekocht die vele jaren in de vereniging dienst deden. De aanschaf van klarinetten werd een belangrijk moment in 1925 toen zowel meerdere Rozenburgers als Maassluizenaars lid wilden worden, en klarinet wilden bespelen. Leden kochten zelf hun instrument, maar sloten daarvoor een afbetalingsregeling voor af bij de vereniging. Voor de leden uit Maassluis was het wel eens lastig als een repetitie uitliep, want dan kon de laatste boot niet meer worden gehaald.

Er werd veel deel genomen aan concoursen, waar men zich in een klasse systeem moest bewijzen tegenover een jury. UDI presteerde erg goed in die tijd en deed mee in de hoogste categorieën. Meerdere keren per jaar reisden de orkestleden af naar de plaats van handeling. De verslagen uit die tijd wijzen erop dat dit echt als een dag uit werd gezien waarbij dan ook nog eens flink muziek werd gemaakt.

De vereniging beschikte zelfs over een eigen muziektent die demontabel was en op elke plaats waar concerten werden gegeven, kon worden opgezet.  UDI verhuurde deze tent ook aan anderen wat weer een welkome aanvulling van de kas betekende.

Jaren 50 en verder

UDI was in de periode van de opbouw van de industrie in de Botlek en de Europoort zeer actief tijdens openingen van fabrieken, tewaterlatingen van schepen op de Verolmewerf en tijdens festiviteiten in het dorp. Als er niet werd gemarst door het dorp, was UDI vaak te vinden in de muziektent op het Marijkeplein, waar ook op Koninginnedag avondconcerten werden gegeven. Voor de nodige aankleding van het korps werd een verzoek gedaan aan de bekende scheepswerf en toen dit werd ingewilligd, kon men goed gekleed op pad.

Boerenkapel

In 1954 werd aan de vereniging een boerenkapel toegevoegd. Waar de harmonie een klassiek getint repertoire had, kon de boerenkapel zich uitleven in de populaire deuntjes. De kapel, met de naam: "De Polderjongens", was vaak te zien op bruiloften en partijen en ging zelfs op buitenlandse tournee naar Duitsland waar medewerking werd verleend aan processies. De feestavonden van de kapel die in De Schans werden gehouden waren altijd goed voor een uitverkocht huis. Met de opkomst van de televisie en andere vrije tijds bestedingsvormen, werd de belangstelling hiervoor minder en kwam de kapel minder in het openbaar.

Mudband

Een beetje in het verlengde van de Polderjongens kwam in 1993 het verzoek van de carnavalsvereniging om muzikale ondersteuning van een kapel bij het carnaval. Toen deze onderneming goed was bevallen, werd de MUDband in het leven geroepen die bestond uit leden van het orkest, die net als voorheen De Polderjongens, eens iets anders konden spelen dan de harmoniestukken. Op 12 februari 1994 was het zover dat de band, bestaande uit leden van UDI, voor het voetlicht kon treden. De naam Mudband is ontstaan op de dag dat de overslag (grote trom) van de drumband uit het stof gehaald werd. Hierop prijkte in zijn gloriedagen 'Drumband UDI'. Maar er ontbraken nu een paar letters. Met de resterende letters werd toen creatief omgegaan en daar kwam tenslotte de naam 'Mudband' uit. Maar met een beetje fantasie kan het betekenen 'Muziek Uit Duizenden'. Het is niet bij dat ene optreden gebleven. Gedurende een aantal jaren organiseerde de band een festival voor dweilorkesten dat plaatsvond tijdens de jaarlijkse Wielerronde. De band is opgeheven nadat het ledenaantal dusdanig terugliep dat niet meer kon worden ingestaan voor de muzikale kwaliteit.

Drumband

Eind jaren 50 werd ook de drumband opgericht. Deze band trad samen met het majorettekorps vaak naar buiten tijdens feesten in het dorp en ook namen band en majorettes deel aan festivals van regionale organisaties.

Naast de diverse trommels  was ook een aantal Mallet instrumenten beschikbaar zoals Marimba’s en een Xylofoon. Dit  bood mogelijkheden om melodie instrumenten te gebruiken in het repertoire.

Doordat het leden aantal steeds verder terugliep moest het bestuur in 2014 besluiten om het onderdeel op te heffen en zo kwam een eind aan een tijdperk binnen de vereniging. De drumband heeft bloeiende tijden gekend met vele hoogtepunten en het was dan ook met pijn in het hart dat de vereniging deze beslissing moest nemen.

Majorettes

In 1974 was de oprichting een feit. Zesentwintig majorettes na de oprichting in de school “Kooijland”. De algehele leiding lag bij de instructeur van de drumband Gerrit Versluis. De discipline was groot. Niet aanwezig zijn op de oefenavond was er niet bij, want afmelden bij de instructeur was verplicht.

Bij veel stapellopen, zoals de tewaterlating van de schepen bij de werf van Verolme werden genoemd, was UDI aanwezig. Verolme was het dan ook die de majorettes in de pakjes stak, en op 1 maart 1974 was het eerste moment dat de dames te zien waren bij de doop van de Shell Tanker Lepton. In deze begin jaren marcheerden de harmonie en de drumband, voorafgegaan door de majorettes bij verschillende optredens op straat.

Inmiddels is het majorettekorps opgeheven wegens gebrek aan leden.

Harmonie

Als orkestvorm werd ooit gekozen voor een harmonie, hetgeen bepaalt hoe de instrumentale samenstelling wordt. De harmonie bestaat uit ca 45 leden en kent houtgroepen, zwaar koper, licht koper en slagwerk. De muziekkeuze wordt gemaakt door een muziekcommissie die in overleg met de dirigent het repertoire bepaalt. Op dit moment treedt de harmonie nog zelden naar buiten als marsend korps, maar is zij veranderd in een zittend orkest dat veel binnen optredens verzorgt of muziek maakt in een vaste opstelling bij buitenactiviteiten. Buitenoptredens die elk jaar zeker op de agenda staan zijn de aubade op Koninginnedag en het begeleiden van de Stille Tocht op 4 mei met de bijbehorende muzikale begeleiding bij de kranslegging bij de gedenktekens.

Huisvesting

In de jaren na de oprichting werd veel in schoolgebouwen en gymnastieklokalen gerepeteerd. Later kon de vereniging de Nieuwe Schans gebruiken voor de repetities en de optredens. In de 21ste eeuw werd de verhuizing ondernomen naar het Muziektheater De Ontmoeting, dat was ontstaan in de voormalige kerk aan de Koninginnelaan.

Leerlingenorkest

Had begin jaren 90 Rozenburg nog een muziekschool, in 1995 werd deze opgeheven. Het werd voor adspirantleden lastig om met enige muziekkennis in UDI plaats te nemen. De vereniging heeft toen zelf een leerlingenopleiding opgericht waarin nieuwe muzikanten de fijne kneepjes kregen aangeleerd. Hiermee levert UDI een mooie bijdrage aan de culturele vorming van de jeugd.

Foto’s van alle onderdelen en de diverse optredens door de jaren heen, kunt u zien op de foto pagina.