Nieuws

Uitspanning Door Inspanning

Theo Bailly overleden

None

Na een plotseling maar kort ziekbed is op 12 maart onze trombonist Theo Bailly overleden. Op 18 maart was het afscheid waar ook een aantal UDI-leden bij aanwezig waren. Afgelopen zomer mocht hij nog de gouden UDI-speld voor 50 jaar lidmaatschap ontvangen. We zullen zijn muzikaliteit, betrokkenheid en humor erg missen en zijn dankbaar voor wat hij heeft betekend. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn dochter, vriendin en naaste familie.

IN MEMORIAM

Op maandag 13 maart 2023 ontvingen wij onverwachts het droevige bericht dat ons UDI lid

Theo Bailly

op 12 maart 2023 op 78-jarige leeftijd is overleden.
Theo was vanaf 1972 lid van onze vereniging en kreeg vorig jaar voor 50 jaar trouw lidmaatschap de gouden UDI speld opgespeld. Buiten zijn spel op de trombone schuwde hij het vrijwilligerswerk binnen de vereniging niet en bekleedde hij in de jaren ’80 en ’90 een bestuurstaak. Later was hij nog even interim penningmeester toen de nood aan de man was en de vereniging de hulp van de leden had ingeroepen. Theo was buiten een goede muzikant een kundig man, en gaf aan een besluit of een voorstel vanuit het bestuur niet altijd direct groen licht. Hij stelde dan kritische vragen en gaf wijze raad en antwoorden. Toch trad hij niet snel op de voorgrond en was hij vooral een prettig en gezellig mens met belangstelling voor zijn medemuzikanten.

Hij combineerde het ongemak en problemen in zijn privéleven door de muziek en gaf er voor zichzelf een evenwichtige draai aan, en genoot hier ook van. Zelfs toen hij enkele jaren
geleden zelf gezondheidsproblemen kreeg, legde hij zich er niet bij neer en bleef er op zijn manier voor gaan.

Bij zijn huldiging vorig jaar was ook te horen en te zien hoe de muziek zijn leven bepaalde. Al vroeg in zijn leven raakte Theo in contact met de muziek en de trombone. Buiten dat hij verdienstelijk bij UDI in de harmonie zijn nootjes speelde, was de Bigband zijn grote passie. Improviseren was een specialiteit wat hem goed afging. In 2015 nam Theo zijn Delta Swing Band mee naar Rozenburg en speelde beide orkesten waar hij lid van was op het Oktober concert samen. Hier liet hij het publiek genieten van waar hij goed in was en was hij trots dat hij dat kon doen, zo samen muziek maken.

Vanaf de oprichting van de Mudband in 1993 was Theo ook van de partij, liefst zonder bladmuziek voor zijn neus. Hij speelde jarenlang mee en was een ook een steun voor dit gelegenheidsbandje wat UDI toen had. Zo had hij ook in zijn jonge jaren bandjes waar hij zich verdienstelijk maakte als trombonist.

Een leven lang muziek is bij Theo van toepassing, hij kon niet zonder!

31 januari van dit jaar bleek zoals we nu weten zijn laatste ritje naar UDI waar hij op de repetitie aanschoof bij zijn collega-trombonisten en zijn nootjes maakte.

Wij wensen zijn dochter Jacqueline, vriendin Anneke en verdere familie zeer veel sterkte toe dit verlies te dragen.

Namens het bestuur en leden van Rozenburgse Harmonievereniging "Inspanning Door Uitspanning ",
Arie van der Meer